نظرسنجی

نگاهی کوتاه به بازنشستگی پیش از موعد بانوان

نگاهی کوتاه به بازنشستگی پیش از موعد بانوان
دانلود فایل بسیاری از تصمیماتی که در کشور ما اخذ می‌شود و بعد در قالب دستورالعمل، آیین نامه اجرایی، تصویب نامه هیات وزیران و یا لایحه و طرحی که به شکل قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد اغلب مورد بررسی لازم قرار نمی‌گیرد و از همین رو در اجرا نه تنها با مشکلات مختلف مواجه می‌شوند بلکه بسیاری به دلیل نداشتن قابلیت اجرا و یا وارد آوردن آسیب به گنجینه‌ی عظیم و پر حجم قوانین و مقررات اضافه می‌شوند و از آنجا که قانون بیشتر، به معنی مزاحمت بیشتر است تنها به عنوان یک آسیب نتایج خود را نشان می‌دهد. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که قوانین و مقررات بیشتر و تلنبار شده خود زمینه‌ی فساد بیشتر اداری را فراهم می‌کند که هم اکنون نیز کشور ما با نتایج آسیب‌رسان و پر خطر آن دست به گریبان است.
     با چنین نگاهی به دلیل فرصت کم به مروری قاعده‌مند و علمی ولی کوتاه و سریع به تبصره یک ماده 97 لایحه برنامه ششم توسعه که هم اکنون نیز در حال بررسی است، پرداخته می‌شود به این امید که تصمیم گیران در سطوح مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه مهمتر جامعه مدنی، افکار عمومی و به ویژه زنان شاغل با توجه به اطلاعات، شرایط و عقلانیت درباره بازنشستگی پیش از موعد خود تصمیم بگیرند به طوری که ضمن رعایت منافع فردی و خانوادگی، منافع ملی نیز لحاظ گردد...
ادامه این پژوهش را می توانید دانلود کنید.
دکتر داریوش مهاجر