نظرسنجی

واحدها ی صنعتی، بهره برداران معادن و پیشکسوتان نمونه سال 98

 واحدها ی صنعتی، بهره برداران معادن و پیشکسوتان نمونه سال 98

بخشنامهبا سلام،     براساس تصمیمات ستاد برگزاری روز صنعت و معدن، فرمهای مربوط به انتخاب:1. واحدهای نمونه صنعتی در سال 98 براساس عملکرد سال 972. بهره‌برداران نمونه معادن «روباز و زیرزمینی»، مکتشفان و پیشکسوتان نمونه معدنی3. پیشکسوتان صنعتی نمونه4. طرحهای نمونهدر بخش اطلاعیه بارگزاری گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به زیر مجموعه‌ها و واحدها ابلاغ گردد تا فرمهای تکمیلی و واصله تا 29 اردیبهشت سال جاری دریافت تا در کمیته‌های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.

                                                        داریوش مهاجر                                                             دبیرکل