نظرسنجی

درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یافت

 درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یافت
رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی گفت: در جلسه اخیر بررسی سرمایه گذاری های خارجی درخواست یک و نیم میلیارد سرمایه خارجی در ایران در بخش های مختلف صنعتی و معدنی مورد بررسی قرار گرفت. حسین سلیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت سرمایه گذاری های خارجی و صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی، گفت: جلسات سرمایه گذاری خارجی به علت شیوع ویروس کرونا مدتی برگزار نشد اما دو هفته قبل با حضور اعضا این جلسه برگزار و درخواست سرمایه گذاری های خارجی هیئت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.  رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی افزود: خوشبختانه با درخواست های خوبی برای سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف آسیایی و حتی چند کشور اروپایی مواجه شدیم.  وی با اشاره به اینکه درخواست‌های هیئت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه طرح های صنعتی، کشاورزی، معدنی و تولید مواد غذایی بود بیان داشت: در جلسه اخیر درخواست حدود یک و نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت که برای حدود یک میلیارد دلار آن مجوز صادر شد.  سلیمی بیان داشت: البته صدور مجوز به معنای ورود سرمایه و آغاز بکار این هیئت های سرمایه گذاری در ایران نیست اما افزایش درخواست برای سرمایه گذاری خوشایند است؛ هر چند بخشی از آن به علت تجمیع و عدم برگزاری جلسات قبلی بود.