نظرسنجی

۵هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۲۶ هزار فرصت شغلی

۵هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۲۶ هزار فرصت شغلی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سهم استان تهران از ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کشور ۱۲۶ هزار فرصت شغلی است که ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده است. نعمت الله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در نشست خبری با اشاره به رسالت بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: این بودجه مطابق با شرایط تحریمی و با رویکرد مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال آن در نظر گرفته شده است. وی افزود: سهم استان تهران از ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کشور ۱۲۶ هزار فرصت شغلی است که ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده و همین میزان نیز برای سال جاری منظور شده است. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به شش ویژگی بودجه تصریح کرد: ثبات و انضباط مالی، کارآمدسازی بازار ارز، معیشت عمومی، کاهش فقر، استمرار تامین کالاهای اساسی و دارو، تولید و ایجاد زیرساخت‌ها از دیگر ویژگی‌های بودجه است. وی ادامه داد: ۸۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات استان تهران است که ۴۹ درصد درآمدهای لایحه بودجه ۹۹ را در بخش منابع عمومی بودجه تشکیل می‌دهد و رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال جاری دارد. ترکی در مورد اعتبارات هزینه ای استان تهران گفت: ۹۴۴ میلیارد تومان سهم اعتبارات هزینه ای استان بوده که رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال جاری دارد. وی در مورد اعتبارات طرح‌های عمرانی استان نیز در لایحه بودجه ۹۹ برای این بخش هزار و ۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد همچنین ۶۶ درصد بودجه مصوب عمرانی استان رشد کرده است.