نظرسنجی

چهار وزیر پیشنهادی دولت،از مجلس،رای اعتماد گرفتند

چهار وزیر پیشنهادی دولت،از مجلس،رای اعتماد گرفتند
صلاحیت وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در مجلس در حدود 9 ساعت بدون وقفه بررسی شد.نمایندگان ،فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را با ۲۰۰ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر در جلسه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب کردند. همچنین نمایندگان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را با ۲۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ رأی مأخوذه به رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت رأی اعتماد دادند.در نهایت نیز محمد اسلامی با کسب با ۱۵۱ رأی موافق و ۹۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در مجلس به اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی انتخاب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی محمد شریعتمداری را نیز با ۱۹۶ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در جلسه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب کردند.