نظرسنجی

پیام تسلیت

پیام تسلیت

جناب آقای مهندس خوانساری

درگذشت برادر گرامیتان را صمیمانه تسلیت گفته و برای آن مرحوم مغفرت و برای جنابعالی و خانواده‌ی محترم صبر آرزو داریم.

                                          اعضای هیات مدیره و دبیرکل                                            کنفدراسیون صنعت ایران