نظرسنجی

واحدها ی صنعتی، بهره برداران معادن و پیشکسوتان نمونه

واحدها ی صنعتی، بهره برداران معادن و پیشکسوتان نمونه
پیرو اطلاعیه ی قبلی،به اطلاع کلیه تشکل ها و شرکتها می رساند که اعلام درخواست برای شرکت در انتخاب واحدها و طرحهای  صنعتی، بهره برداران معادن و پیشکسوتان نمونه ی ،صنعت و معدن تا پنجم خرداد ماه سال جاری تمدید شد.