نظرسنجی

نوسانات نزولی در بازار مسکن

نوسانات نزولی در بازار مسکن
به گزارش شفاف، به دلیل نوسانات قیمت مسکن و رکود حاکم بر بازار، 9 ماهه امسال و سال گذشته با تغییرات زیادی در تعداد خرید و فروش خانه همراه بود؛ به ‌گونه‌ای که فصل بهار رکوردار خرید و فروش خانه در 9 ماهه امسال و تابستان رکورددار معاملات در سال گذشته بود.
در حالی که فرودین‌ کمترین میزان معاملات مسکن در 9 ماهه امسال را به خود اختصاص داده فصل بهار به دلیل بیشترین تعداد خرید و فروش‌ها در اردیبهشت‌،‌ رکورددار میزان خرید و فروش خانه شده است.
بیشترین میزان خرید و فروش خانه در سال گذشته در آبان صورت گرفت درصورتی که امسال اردیبهشت ماه رکورد دار ثبت قراردادهای خرید و فروش بوده است.
بر اساس این گزارش، تابستان امسال با انعقاد حدود 482 هزار قرار‌داد، میزان معاملات نسبتا متوسط بود و تیر بیشترین میزان خرید و فروش خانه در این فصل را به خود اختصاص داد اما با گذشت زمان، خرید و فروش‌ها تا مهر ماه روند کاهشی به خود گرفته است.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان رونق بازار مسکن و معاملات مسکن از ابتدای پاییز را پیش‌بینی می‌کردند اما میزان معاملات از فصل قبل کمتر شد و به 240 هزار مورد رسید.
در پاییز امسال، بیشترین خرید و فروش خانه در آذر صورت گرفت و آبان کمترین میزان عقد قراردادها را به خود اختصاص داده است.
بر اساس پیش‌بینی دست‌اندرکاران، بازار مسکن در سه ماه پایانی امسال با رونق خرید و فروش همراه می‌شود که در این میان احتمالا بهمن ماه بیشترین تقاضای خرید را خواهد داشت البته این رونق باعث افزایش قیمت‌ها نخواهد شد بلکه به دلیل بیشتر بودن عرضه از تقاضا فروشندگان تخفیف هم می‌دهند و جای چانه‌زنی هم وجود دارد.