نظرسنجی

نماینده ایران کارآفرین برتر جهان اسلام شد

نماینده ایران کارآفرین برتر جهان اسلام شد

در مراسم توسعه کارآفرینی جهان اسلام که در کشور مالزی برگزار شد، از میان 57 کشور اسلامی دنیا، نماینده ایران به عنوان کارآفرین برتر جهان اسلام انتخاب و جایزه آن را به خود اختصاص داد.


در این مراسم آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی رییس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران به عنوان نماینده ایران موفق به دریافت جایزه کارآفرینی برتر جهان اسلام شد.

مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاریهای اسلامی که مقر آن در مالزی است، در راستای ترویج و توسعه تجارت بین کشورهای اسلامی، پس از ارزیابی نامزدهایی از 57 کشور اسلامی توسط شورای عالی و داوران بین المللی، 38 نفر از مدیران برتر را از سراسر دنیا به عنوان برندگان جایزه توسعه کارآفرینی جهان اسلام انتخاب و معرفی کرد که نام مهدی کریمی تفرشی از ایران نیز در میان آنها بود.