نظرسنجی

مراسم ختمی در تاریخ پنجم مرداد 98،برگزار می شود

مراسم ختمی در تاریخ پنجم مرداد 98،برگزار می شود
اطلاعیهبه مناسبت درگذشت آقای مهندس علی خوانساری برادر گرامی جناب آقای مهندس جواد خوانساری عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران مراسم ختمی از ساعت 16 تا 17/30 روز شنبه 98/5/5در مسجد دیباجی شمالی (مسجدالرضا) واقع در فرماینه، دیباجی شمالی، نرسیده به اتوبان صدر برگزار می‌گردد.