نظرسنجی

فعالیت ۲ هزار واحد دانش بنیان در حوزه الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی

فعالیت ۲ هزار واحد دانش بنیان در حوزه الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی
مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت یکی از مزیت های این صنعت را حضور شرکت های دانش بنیان در زیرشاخه های برق و الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی دانست. به گزارش پیامک به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، کیوان گردان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 2 هزارو 860 واحد شرکت دانش بنیان در زیرشاخه های صنعت فعال هستند، گفت: بیش از نیمی از واحدهای فعال در حوزه برق الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی شرکت های دانش بنیان هستند. وی تاکید کرد: شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت هایی مانند اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکاء به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. وی ادامه داد: حضور این تعداد از شرکت‌های دانش بنیان که به تولید علم و فناوری می پردازند به عنوان یک مزیت و ماهیت برای این صنعت به شمار می رود که می توانیم به خودکفایی علمی و تولید به خصوص در زمینه تجهیزات پزشکی دست یابیم.