نظرسنجی

فراخوان تکمیل پرسشنامه《پایش فضای کسب‌وکار》

فراخوان تکمیل پرسشنامه《پایش فضای کسب‌وکار》
در راستای ارزیابی، پایش و بهبود مستمر فضای کسب-وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت صفحه مربوط به پرسشنامه چالش های کسب وکار بنگاه‌های اقتصادی را در سامانه‌ی بهین‌یاب ایجاد نموده است. در راستای ارزیابی، پایش و بهبود مستمر فضای کسب-وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت صفحه مربوط به پرسشنامه چالش های کسب وکار بنگاه‌های اقتصادی را به منظور دریافت نظرات فعالین تولیدی و تجاری و صاحبنظران حوزه صنعت، معدن و تجارت در سامانه بهین یاب ایجاد نموده است. به گزارش پیامک، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری درخواست کرد؛ از کلیه افراد مطلع در تشکل­ها و تولیدکنندگان صنعتی، معدنی و همچنین اصناف و تجار درخواست می­‌شود با مراجعه فصلی (سه ماهه) به سایت بهین­ یاب به آدرس https://behinyab.ir و ورود به بخش "پایش فضای کسب ­وکار" نسبت به تکمیل پرسشنامه و ثبت اطلاعات در این صفحه مبادرت نمایند. این اطلاعات می‌تواند در تبیین وضعیت کسب وکار و ارزیابی تحولات ایجاد شده در بخش به این وزارتخانه کمک شایانی نماید.نتایج حاصل شده از پایش فضای کسب و کار در خود سامانه بهین یاب بطور منظم و شفاف اعلام می شود. در این پایش هم به موضوعات داخل وزارتخانه و هم سایر دستگاهها پرداخته شده است