نظرسنجی

سقف معافیت مالیاتی مشاغل حقیقی در سال جاری مصوب شد

سقف معافیت مالیاتی مشاغل حقیقی در سال جاری مصوب شد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا معافیت مالیاتی مشاغل حقیقی موضوع تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم را 60 برابر حداقل حقوق سالیانه(36 میلیون تومان) مصوب کرد. حسن روحانی رییس جمهوری سقف معافیت مالیاتی برخی مشاغل براساس تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. براین اساس برخی مشاغل یا گروه‌هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 60 برابر موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم باشد را مشمول مالیات مقطوع کرده و نیاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست. در این مصوبه آمده است: بند (ب) مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ  ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ که به تایید مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود. ۱) به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور مودیان مالیاتی و مشاغل اشخاص حقیقی آسیب دیده از ویروس کرونا، معافیت مذکور در بند «ه» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، برای این واحدهای اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به دو برابر افزایش می یابد. این معافیت، مانع از رسیدگی معمول مالیاتی، در صورت درخواست شخص مودی نخواهد شد. ۲) مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ و سررسید پرداخت مالیات آن تا پانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۹۹ برای کلیه مودیان مالیاتیتعیین می گردد. این بند جایگزین جزء اول ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ موضوع مصوبه بند (۴) جلسه چهل و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ می شود. در بند «ه» تبصره 8 قانون بودجه سال 98، معافیت مالیاتی این بخش 30 برابر بود که سازمان امور مالیاتی 60 برابر را برای سال 99 پیشنهاد داد و اکنون در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است. براین اساس معافیت مالیاتی سالانه حقوق برای سال جاری 36 میلیون تومان (در سال) است که 60 برابر آن رقمی بالغ بر دو میلیارد و 160 میلیون تومان می‌شود. طبق این قاعده مشاغل حقیقی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه‌ها آنها حداکثر این رقم می‌شود از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف معاف هستند.