نظرسنجی

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم جایزه ملی کیفیت

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم جایزه ملی کیفیت
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون تقویت و توسعه استاندارد کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات 102 شورای عالی استاندارد مورخ 81/03/15در جهت توسعه دانش مدیریت کیفیت، جایزه ملی کیفیت ایران به عنوان تنها جایزه رسمی، ملی و قانونی کشور در زمینه کیفیت است که لزوم دریافت تندیس زرین آن از دست رئیس جمهوری محترم مصوب شده است. انجمن مديريت كيفيت ايران در راستاي تقويت نهضت كيفيت و جاري شدن مدل ارزيابي جايزه ملي كيفيت با انجمن‌هاي صنفي، صنعتي و تخصصي آمادگي همكاري جهت برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم جایزه ملی کیفیت ایران براساس مدل INQA را داراست. گفتني است انجمن مديريت كيفيت در قالب اين نوع همكاري با تشكل‌ها تسهيلات ويژه‌اي را لحاظ خواهد كرد.