نظرسنجی

درگذشت خواهرزاده آقای مهندس شاهرخ ظهیری

درگذشت خواهرزاده آقای مهندس شاهرخ ظهیری
استاد ارجمند جناب آقای ظهیری
عضور هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران
واقعه تاسفبار درگذشت خواهرزاده گرامیتان را از سوی خود و همکارانم به آن بزرگوار تسلیت عرض نموده، برای جنابعالی و خانواده محترم تندرستی و صبر آرزومندم.
داریوش مهاجر
دبیرکل