نظرسنجی

حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد

حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد
حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی پس از جلسات پیاپی ۲۶ درصد به اضافه ۱۶۴ هزار تومان و نیز تسری به سایر سطوح بر مبنای ۱۵ درصد افزایش یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدشریعتمداری» درباره حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: احکام بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح بر مبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای تیر ماه صادر می‌شود. وی افزود: با تأمل وتدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان انجام شد، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصمیم شورای عالی کار برای حداقل مزد و مزدسایر سطوح تنظیم شد. وزیر کار اظهارداشت: در ادامه این مسیر با تصویب هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر شاخص‌های مزدی همچون خواربار و مسکن تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد. شریعتمداری گفت: بدون توجه به مساله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که بطور موازی در دولت در حال پیگیری است متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه گزاران است اقدام می‌شود. وی افزود:در هر صورت تلاش می کنیم تا حداقل حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی الامکان در سطوح مشابه منطبق شود.   پیش از این نیز پایه حقوق کارگران در سال جاری هم افزایش یافت و به مرز 26 درصد رسید.حق مسکن کارگران تا پیش از این در حدود 100 هزار تومان بود که به 300 هزار تومان افزایش یافت.  علاوه بر آن 75 هزار تومان پایه سنواتی کارگران کاهش یافت. در ازای این موضوع پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد و در مجموع افزایش پایه کارگران را به 26 درصد رساند.