نظرسنجی

اگزیم بانک کره جنوبی و بانک پارسیان قراداد همکاری امضا کردند

اگزیم بانک کره جنوبی و بانک پارسیان قراداد همکاری امضا کردند
در چارچوب قرارداد تامین مالی ۸ میلیارد یورویی ایران و کره، قرارداد تأمین مالی بلندمدت بانک پارسیان و اگزیم بانک کره‌جنوبی (به عنوان یکی از 12 بانک ایرانی) به امضای طرفین رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک یکی از 12 بانک ایرانی است که در چارچوب توافق بانک مرکزی، قرارداد تامین مالی بلندمدت به ارزش 8 میلیارد یورو با اگزیم بانک کره جنوبی منعقد کرد و به همین منظور این بانک در زمینه‌ قراردادهای فاینانس، آماده بررسی قبول عاملیت پروژه‌های ارائه شده از سوی متقاضیان است.
بر اساس این قرارداد، اگزیم بانک کره جنوبی از طریق بانک‌های عامل ایرانی، نسبت به تأمین مالی پروژه‌های مختلف کشورمان در حوزه‌های عمرانی و تولیدی اقدام می‌کند و نتیجه این تفاهم راه اندازی بسیاری از پروژه‌های عمرانی و تولیدی است که اثرات بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت.