نظرسنجی

انقلابی در حوزه مالیاتی باید شکل بگیرد

انقلابی در حوزه مالیاتی باید شکل بگیرد
معاون وزیر سابق اقتصاد گفت: در حوزه مالیاتی باید انقلابی شکل گیرد که در ساختار بودجه خودنمایی کند؛ بگونه ای که معافیت های مالیاتی کلا حذف شده و از همه مالیات گرفته شود. حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر سابق اقتصاد با حضور در برنامه «حجره» رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه هدف اصلی مالیات، رشد اقتصادی است، تصریح کرد: «این رشد اقتصادی باید متوازن باشد و مالیات عامل تثبیت کننده اقتصاد است.» وی افزود: «مالیات هدفی را دنبال می کند که توزیع عادلانه ثروت یکی از آن هاست. رشد اقتصادی متوازن و تثبیت کننده اقتصادی اهداف دیگر هستند و قانون گذار باید مالیات را بگونه ای تنظیم کند که این سه هدف را نشانه بگیرد.» مستخدمین حسینی ادامه داد: «انقلاب مالیاتی تحقق پیدا نمی کند؛ جز اینکه زیر ساخت های اقتصادی بازبینی و اصلاح شود تا از محل اصلاح ساختاری بنگاه ها شکل گرفته و فعال و سودآور شوند و دولت از قبل آن ها مالیات بگیرد.» وی در مصاحبه با رادیو گفتوگو افزود: «هم اینک میزان پس انداز ملی در پایین ترین حد خود بوده و میزان سرمایه گذاری هیچگاه بدین حد اندک نبوده و لذا روی بحث اشتغال تاثیر منفی خواهد گذاشت و شکل گیری بنگاه های اقتصادی اندک خواهد بود که منجر به افت رشد اقتصادی می شود.» مستخدمین حسینی اضافه کرد :«در این شرایط وقتی صحبت از انقلاب مالیاتی می کنیم، باید به عقب نگاهی بیاندازیم و بدانیم نیازمند اصلاحات ساختاری و زیر ساختی هستیم.» این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: «اگر انتظار نداشته باشیم این انقلاب در حوزه بازار سرمایه و کالا شکل گیرد، قطعا نمی توان انقلاب در حوزه مالیات را شکل داد.» مستخدمین حسینی افزود: «این انقلاب منجر به سرمایه گذاری و اشتغال و بازدهی و سودآوری می شود و وقتی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت ها سود دریافت کنند، از قبل آن مالیات می پردازند و بدین شکل شاخص های بیماری مالیاتی درمان می شود.» وی ادامه داد: «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 8درصد است درصورتیکه کشورمان جز ضعیف ترین ها در حوزه شاخص تلاش مالیاتی در جهان است؛ بنابراین باید اصلاح ساختار صورت دهیم و این اصلاح هرگز نمی تواند شعارگونه باشد!» مستخدمین حسینی اضافه کرد: «در حوزه مالیاتی باید انقلابی شکل گیرد که در ساختار بودجه خودنمایی کند؛ بگونه ای که معافیت های مالیاتی کلا حذف شده و از همه مالیات گرفته شود.»