نظرسنجی

شماره 26 ، ماهنامه‌ی پیام صنعتگر منتشر شد

 شماره 26 ، ماهنامه‌ی پیام صنعتگر  منتشر شد
شماره 26 ماهنامه‌ی پیام صنعتگر از تغییر و نوآوری یک ضرورت زندگی، افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی، مزایای فناوری می گوید و در ادامه مهندس مصاحب ، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از فعالیت ها و اهداف سازمان می‌گوید. همچنین در این شماره علاوه بر مقاله‌های مهندس خلیلی دکتر مهاجر شما می‌توانید مقاله‌های مهندس احمد تائب با موضوع صنعت احداث در راه آینده و مسعود لطیفی را بخوانید. برای دانلود این شماره می‌توانید کلیک کنید.