نظرسنجی

ماهنامه پیام صنعتگر

ماهنامه پیام صنعتگر
دانلود فایل

مجله 21 کم حجم.pdf

شما در این شماره مطالبی درمورد نقش فرهنگ در اقتصاد،ضرورت همکاری صنعت با دانشگاه،تعامل دولت و بخش خصوصی در محور توسعه و تاثیر نانو در اقتصاد و.....را خواهید خواند.