نظرسنجی

ماهنامه پیام صنعتگر

ماهنامه پیام صنعتگر
دانلود فایل

در شماره هفدهم ماهنامه پیام صنعتگر  می توانید گزارش کاملی از جلسات کنفدراسیون در خصوص ضرورت تدوین استراتژی امنیت اقتصادی ، راه گذر از سختیها و موانعی که پیش روی صنعت کشور است را مطالعه کنید . برای مطالعه این شماره ماهنامه کلیک کنید.

مجله کم حجم شماره 17[1].pdf