نظرسنجی

ماهنامه پیام صنعتگر

ماهنامه پیام صنعتگر
دانلود فایل
در شماره 4 و 5  ماهنامه پیام صنعتگر مصاحبه با سفیر فنلاند در ارتباط با ورود سرمایه گذارا ن خارجی از مصاحبه های مهم پیام صنعتگر است که شما می توانید با دانلود فایل کامل مجله آن را مطالعه کنید.
پیام صنعتگر شماره  4 و 5 .pdf 

در شماره ششم ماهنامه پیام صنعتگر  می توانید گفت و گوی پیام صنعتگر با  سفیر کره جنوبی در تهران و همچنین مقاله های مرتبط به تامین اجتماعی و تشکل گرایی را مطالعه کنید. برای مطالعه این شماره ماهنامه کلیک کنید.
پیام صنعتگر  شماره 6.pdf

در شماره هفتم ماهنامه ی پیام صنعتگر گفت و گوی پیام صنعتگر با جناب آقای ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول ریاست جمهوری، سرکار خانم جلودرازاده، نماینده مجلس شورای اسلامی را مطالعه کنید. برای مطالعه این شماره ماهنامه کلیک کنید.
پیام صنعتگر شماره 7.pdf


در شماره هشتم ماهنامه ی پیام صنعتگر گفت و گوی پیام صنعتگر با سفیر دانمارک در تهران، جناب آقای یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  را مطالعه کنید. برای مطالعه این شماره ماهنامه کلیک کنید.
پیام صنعتگر شماره8.pdf


در شماره نهم ماهنامه ی پیام صنعتگر گفت و گوی پیام صنعتگر با رییس هیات مدیره فدراسیون آب ایران، جناب آقای فروغی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  را به همراه یادداشت های کارشناسان مطالعه کنید. برای مطالعه این شماره ماهنامه کلیک کنید.
پیام صنعتگر شماره 9.pdf