نظرسنجی

شماره 28 ماهنامه پیام صنعتگر منتشر شد

شماره 28 ماهنامه پیام صنعتگر منتشر شد
دانلود فایل ماهنامه ی شماره 28 پیام صنعتگر گزارش کاملی از بزرگداشت مهندس محسن خلیلی ارایه داده که همراه آن میتوانید مقالات آقایان مهدی کریمی تفرشی،مدیرعامل مجتمع غذایی گلها، با عنوان «رونق تولید پیش نیاز عبور از رکود اقتصادی»، بهزاد مشهدی کردی، پژوهشگر، با عنوان « نهادهای حمایت کننده  ی عملکرد بازارها و رشد اقتصادی» را به همراه گزارش های اقتصای مطالعه کنید.

برای دانلود فایل ماهنامه می توانید کلیک کنید.
پیام‌صنعتگر شماره‌۲۸.pdf