نظرسنجی

پروفایل اعضاء

 انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

نام تشکل: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران


رییس هیات مدیره: مهندس رضا پدیدار
دبیر: مهندس روح اله آهنگران
تلفن:  8831917 - 88847638 -88324593 - 88324594
فکس: 88838608
نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه بهادری، پلاک 2، طبقه 3، واحد 5 و6
نشانی وبسایت:  www.sipiem.com