نظرسنجی

پروفایل اعضاء

گروه پژوهشی صنعتی آریانا

نام تشکل: گروه پژوهشی صنعتی آریانا


رییس هیات مدیره: مهندس حسین اکبری
مدیرعامل: مهندس مجتبی اسدی
تلفن: 88342900
فکس: 88836410
نشانی: خيابان سهروردی جنوبي، خيابان ملايری پور غربی شماره 37، واحد 1 و 2
نشانی وبسایت: www.aryanagroup.com
پست الکترونیکی: info@aryanagroup.com