نظرسنجی

پروفایل اعضاء

کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

نام تشکل: کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران


رییس هیات مدیره:
حسینعلی بهجو
دبیر:  ولی اله شهاب
تلفن:  88749298
فکس: 88743290
نشانی: خیابان مطهری، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید حسینی (سورنا)، کوچه مریم، پلاک 3، واحد 1
نشانی وبسایت: www.irseda.ir
پست الکترونیکی: info@irseda.ir