نظرسنجی

پروفایل اعضاء

کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

نام تشکل: کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران


رییس هیات مدیره: سید محمدرضا مرتضوی
تلفن:   2و88888361 
فکس: 88875558
نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از چهار راه جهان کودک، پلاک211، برج نگین، طبقه 3، واحد 306
نشانی وبسایت: www.ifif.ir
پست الکترونیکی: