نظرسنجی

پروفایل اعضاء

مجتمع صنایع لاستیک یزد

نام تشکل: مجتمع صنایع لاستیک یزد


رییس هیات مدیره: دکتر اسکندر ستوده
مدیرعامل: دکتر اسکند ستوده
تلفن: 88761247
فکس: 88769040
نشانی: خ خرمشهر، پلاک 113
نشانی وبسایت: www.yric.com
پست الکترونیکی: yaztaire@yric.com

yazdtire@yric.com