نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت فست فودهای زنجیره ای شیلا

نام تشکل: شرکت فست فودهای زنجیره ای شیلا


رییس هیات مدیره:
مجتبی اسدی
مدیرعامل: مهندس حسین اکبری
تلفن: 88721220 - 88708829
فکس: 88721245
نشانی:
خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، نبش کوچه شهدا، پلاک 229، طبقه 3، واحد 9
نشانی الکترونیکی: info@shilafood.net
نشانی وبسایت: www.shilafood.net