نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت سایپا دیزل

نام تشکل: شرکت سایپا دیزل


رییس هایت مدیره: مهندس صابری
دبیر: مهندس علی اشرف افخمی
تلفن: 44196519
فکس: 44196521
نشانی: کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج، ضلع شمالی چهارراه ایران خودرو، سایپا دیزل