نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت بیمه پرتو گستر برین

نام تشکل: شرکت بیمه پرتو گستر برین


رییس هیات مدیره: مسعود لطیفی
مدیرعامل: مسعود لطیفی
تلفن: 88535153 الی 6
فکس: 88535153 الی6
نشانی: خیابان بهشتی، خیابان صابونچی،خیابان خرمشهر ، بین صابونچی و قنبرزاده  ، پلاک 194  ، طبقه 2  ، واحد 122
نشانی الکترونیکی: info@parto-gb.com
نشانی وبسایت: www.parto-gb.com