نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت ابزارسرا

نام تشکل: شرکت ابزارسرا


رییس هیات مدیره: مهندس رمز گویان
مدیرعامل:  مهندس رمز گویان
تلفن: 88813120
فکس: 88301486
نشانی: خیابان سنایی، نبش خیابان هفدهم، پلاک 138
نشانی وبسایت: www.abzarsara.com
پست الکترونیکی: mailto:info@abzarsara.com