نظرسنجی

پروفایل اعضاء

سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران

نام تشکل: سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران


رییس هیات مدیره: مهندس محمد احمدی
دبیر: مهندس همایون ابراهیمی
تلفن: 22083959 -22083961-22083765-22083420
فکس: 22084030
نشانی:  تهران،  سعادت آباد ميدان کاج خيابان نهم پلاک 18
نشانی وب سایت: www.ismeic.org
پست الکترونیکی: info@ismeic.org