نظرسنجی

پروفایل اعضاء

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران


رییس هیات مدیره: امراله زمانی علویجه

دبیر: امیرحسین کاوه
تلفن:  88746336
فکس: 88746338
نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، خیابان دوازدهم، پلاک 396، طبقه سوم، واحد 7
نشانی وبسایت: www.sandika.ir