نظرسنجی

پروفایل اعضاء

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل

نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل


رییس هیات مدیره:
محمدرضا جباری
دبیر: محسن رضایی
تلفن:  88746336
فکس: 88746338
نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، خیابان دوازدهم، پلاک 396، طبقه سوم، واحد 7
نشانی وبسایت: www.sandika.ir