نظرسنجی

پروفایل اعضاء

خانه معدن ایران

نام تشکل: خانه معدن ایران


رییس هیات مدیره:
مهندس بهرامن
دبیر: مهندس غلامرضا حمیدی انارکی
تلفن: 88847417- 88847685
فکس: 88830581
نشانی: خیابان سمیه، بین فرصت و ایرانشهر، جنب بانک انصار، شماره 195
نشانی وبسایت: www.iranminehouse.ir