نظرسنجی

پروفایل اعضاء

جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران

نام تشکل: جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران


رییس هیات مدیره: علی لشکری
تلفن: ۸۸۸۹۱۱۹۷
فکس: ۸۸۹۰۲۳۵۹
نشانی: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، پلاک ۱۷۴، طبقه اول
نشانی وبسایت: shoe-ind.ir
پست الکترونیکی: info@assomes.ir