نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

نام تشکل: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


رییس هیات مدیره: مسعود پل مه
دبیر: یحیی ضیایی
تلفن: 88947646-9
فکس: 88905604
نشانی: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر- نرسیده به زرتشت - کوچه دانش کیان - پلاک 30
نشانی الکترونیکی: info@saoi.ir
نشانی وبسایت:  www. saoi.ir