نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مشاوران مدیریت ایران

نام تشکل: انجمن مشاوران مدیریت ایران


رییس هیات مدیره: محسن مقداد یحیایی
تلفن: 88248548
فکس: 88248548
نشانی: تهران- بزرگراه جلال آل احمد، روبروی شهرآرا،خیابان چهارم، خیابان شهید مهدی نژاد، پلاک 70، واحد 3 کد پستی 1446663414
نشانی وبسایت: www.imca.ir
پست الکترونیکی: info@imca.ir