نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیریت کیفیت ایران

نام تشکل: انجمن مدیریت کیفیت ایران


رییس هیات مدیره: فرزین انتصاریان
دبیر: مهندس سعید امامی
تلفن: 88101192-4
فکس: 88725944
نشانی:خیابان ولیعصر، بالاتر از تخت طاوس، خیابان ابن‌سینا، پلاک 4، طبقه دوم.
نشانی وبسایت:www.iranqms.com
پست الکترونیکی: info@iranqms.com