نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیریت کیفیت ایران

نام تشکل: انجمن مدیریت کیفیت ایرانرییس هیات مدیره: فرزین انتصاریان

دبیر: جناب آقای حیدری

تلفن: 88101192-4

فکس: 88725944

نشانی:خیابان ولیعصر، بالاتر از تخت طاوس، خیابان ابن‌سینا، پلاک 4، طبقه دوم.

نشانی وبسایت:www.iranqms.com

پست الکترونیکی: info@iranqms.com