نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیریت منابع انسانی

نام تشکل: انجمن مدیریت منابع انسانی


رییس هیات مدیره: مهندس مسعود همایونفر
دبیر: مهندس محسن صابری
تلفن: 88807908
فکس: 88807909-8
نشانی: خیابان انقلاب، زیر پل کالج، روبروی شرکت مترو، نبش کوچه سعیدی، ساختمان بیمه ملت، طبقه سوم
نشانی وبسایت: www.hrmsociety.ir
پست الکترونیکی: Info@HRMsociety.ir