نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیریت ایران

نام تشکل: انجمن مدیریت ایران


رییس هیات مدیره: دکتر مجید قاسمی
دبیر: مهندس پرویز بیات
تلفن:88827878 – 88824886
فکس: 88835278
نشانی: خيابان کريمخان زند- روبروي خيابان ايرانشهر- نبش عسجدی- پلاک یک
نشانی وبسایت: www.iranmanagement.org
پست الکترونیکی: