نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیران استان آذربایجان شرقی

نام تشکل: انجمن مدیران استان آذربایجان شرقی


رییس هیات مدیره: دکتر سیدباقر شریف‌زاده
دبیر: دکتر علی اصغر خامنه‌ای
تلفن: 04135235362
فکس: 04135235362
نشانی: تبریز، خيابان مدرس، ساختمان سيمرغ، پلاك ۲۰۲، طبقه ۴، واحد ۱۶
نشانی وبسایت:  www.amsazarbaijan.ir
پست الکترونیکی: info@amsazarbaijan.ir