نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی

نام تشکل: انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی


رییس هیات مدیره:
دکتر سید محمد حسینی
دبیر: دکتر محمدحسین عزیزی
تلفن:  22363733
فکس: 22364183
نشانی: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان یکم، انتهای خیابان شبنم، کوچه شاهد، جنب مدرسه
نشانی وبسایت: www.ifsta.ir