نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی CNG کشور

نام تشکل: انجمن صنفی CNG کشور


رییس هیات مدیره: اردشیر دادرس
دبیر: مرتضی ابراهیمی مقدم
تلفن: 26703673
فکس: 26703671
نشانی:  خیابان شریعتی، پایین تر از سه راه ضرابخانه،جنب کوچه ذکایی، پلاک 985، طبقه 4، واحد 15
نشانی الکترونیکی:
نشانی وبسایت: www.ircng.com