نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران

نام تشکل: انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران


رییس هیات مدیره: مهندس سیدمهدی آثاریان
تلفن:  88704422
فکس: 88703727
نشانی: خ ولی عصر بالاتر از سه راه عباس آباد، ساختمان سپهر ساعی، طبقه 16، واحد 1063
نشانی وبسایت:
پست الکترونیکی: