نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری ایران

نام تشکل: انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری ایران


رییس هیات مدیره: مهندس نصراله محمدحسین فلاح
دبیر: مهندس عبدالحمید قدیمی
تلفن:  88824927
فکس: 88826861
نشانی: خیابان بهار شمالی، جنب اداره برق، پلاک 174، طبقه اول، واحد 6.
نشانی الکترونیکی:  info@iranfoundry.com
نشانی وبسایت: www.company2513.ecasb.com