نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

نام تشکل: انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی


رییس هیات مدیره:
دکتر رامین خسروخاور
دبیر: دکتر منصور معظمی
تلفن:  88986823
فکس: 88960780
نشانی: میدان فاطمی، خیابان جویبار، بعد از زرتشت، خیابان برادران غفاری، پلاک26.
نشانی وبسایت: