نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی

نام تشکل: انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی


رییس هیات مدیره:
مهندس مصطفی امیری فر
دبیر: مهندس جمشید شیخ اکبری
تلفن:  88879129
فکس: 88879129
نشانی: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، نرسیده به بلوار میرداماد، خیابان دامن افشار، شماره 29 ، طبقه پنجم
نشانی وبسایت:  www.IATEM.org
پست الکترونیکی: info@IATEM.org