نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی صنایع کنسرو ایران

نام تشکل: انجمن صنفی صنایع کنسرو ایران


رییس هیات مدیره:
مهندس احمد آزادمرد
دبیر: احمد فتح الهی
تلفن:  66934431-2
فکس: 66393604
نشانی: سه راه طالقانی- اول خیابان خواجه نصیر- پلاک 237- طبقه دوم
نشانی وبسایت: