نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی صنایع کنسرو ایران

نام تشکل: انجمن صنفی صنایع کنسرو ایران


رییس هیات مدیره:
امیر محمد تقی گنجی
دبیر: سید محمد میر رضوی
تلفن: 88647422 /88203781 
فکس: 88203781
نشانی: تهران خیابان میرداماد خیابان نلسون ماندلا ( جردن) نرسیده به ظفر خیابان بنیسی پلاک 15 واحد 14
نشانی وبسایت: