نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی صنایع روغنکشی

نام تشکل: انجمن صنفی صنایع روغنکشی


رییس هیات مدیره: آقای مدلل
دبیر: اکبر سبقتی
تلفن: 88305574
فکس: 88140742
نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به میدان شعاع، طبقه فوقانی بانک گردشگری، پلاک104، طبقه سوم.
نشانی وبسایت: www.oilepa.com
پست الکترونیکی:
info @ oilepa.com